[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

O cookies
Pre optimalizáciu webovej stránky používame súbory cookies.
Prezeraním stránky alebo zatvorením tohoto okna súhlasíte s našou politikou používania týchto súborov.

Zavrieť

Norma ISO 12944

Rychlý úvod k hlavní mezinárodní normě o antikorozní ochraně oceli nátěrem.

Všetky oceľové konštrukcie, zariadenia a inštalácie vystavené atmosferickým vplyvom, ponoru alebo uloženiu v pôde trpia koróziou. Preto ich je potrebné zabezpečiť ochrannou vrstvou.


ISO 12944 je hlavná medzinárodná norma o protikoróznej ochrane oceľových konštrukcií náterovými systémami. Normu tvorí súbor pokynov, ktoré odborníkom pomáhajú zabezpečiť požadovanú protikoróznu ochranu.


Normu ISO 12944 považujeme – okrem našich vlastných pokynov a doporučení – za jednu z kľúčových noriem pre výber najvhodnejšieho náterového systému Hempel, ktorý ochráni oceľové konštrukcie a ďalšie zariadenia alebo inštalácie pred koróziou.


Dodržiavanie pokynov uvedených v tejto norme ISO prispieva k ochrane vášho majetku.

Norma ISO 12944 obsahuje dôležité informácie o technológii náteru, kritériá výberu náterového systému a požiadavky na prípravu povrchu. Norma vznikla v 90. rokoch 20. storočia. Prvé vydanie je z roku 1998. Naša spoločnosť používa aktuálnu verziu normy ISO 12944 v mnohých oblastiach, od výskumu a vývoja až po technický servis a marketing.

 

Nová verzia normy ISO 12944 bola vydaná v rokoch 2017 a 2018. Aktualizovaná verzia normy prináša množstvo zmien týkajúcich sa doporučených skladieb náterových systémov, napríklad počtu doporučených vrstiev náteru, hrúbky suchého filmu a pod. Nové zmeny pozorne sledujeme a sme pripravení zabezpečiť hladký prechod na revidovanú verziu normy ISO 12944.

 

Viac informácií

Pre podrobný prehľad o zmenách v norme ISO 12944, si stiahnite brožúru s prehľadom hlavných zmien normy. Tiež sa môžete pozrieť na náš webinár na túto tému.

 

Viac informácií o spôsobe výberu vhodného náterového systému, ktorý bude spĺňať vaše požiadavky, nájdete v našej brožúre zameranej na ISO 12944.

 

Ak chcete získať ďalšie informácie o norme ISO 12944 a spôsobe, akým ju spoločnosť Hempel v praxi dodržuje, neváhajte nás kontaktovať.

Contact

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte

Produkty