[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMUCRYL 48160

Opis

HEMUCRYL 48160 je vodou riediteľná vysoko nanášavá náterová hmota na báze akrylátovej disperzie. Vhodná najmä pre aplikáciu bezvzduchovým striekaním.

Oblasť použitia

Ako jednovrstvý náterový systém pre opravy a údržbu oceľových konštrukcií v mierne až stredne koróznom prostredí.

Segmenty

Priemysel