[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPEL'S VINYL ESTER GF 35910

Opis

HEMPEL´S VINYL ESTER GF 35910 je dvojzlozkový za studena vytvrdzovaný vinyl ester/akrylátový kopolymer, vystuzený sklenenými vlockami. Nanása sa v silných vrstvách, standartným vysoko výkonným zariadením pre bezvzduchové striekanie.

Oblasť použitia

Ako vnútorný náter nádrží, kde je požadovaná vynikajúca odolnosť voči chemickým látkam. HEMPEL'S VINYL ESTER GF 35910 je najviac vhodný do chemického prostredia s pH 0 až 13. Výrobok má tiež vynikajúcu odolnosť proti demineralizovanej vode a širokej škále rozpúšťadiel. Výrobok je tiež vhodný pre použitie v agresívnych atmosferických podmienkach a na plochy s možnosťou postriekania.

Segmenty

Priemysel