[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

O cookies
Pre optimalizáciu webovej stránky používame súbory cookies.
Prezeraním stránky alebo zatvorením tohoto okna súhlasíte s našou politikou používania týchto súborov.

Zavrieť

HEMPEL'S THINNER 08880

Opis

Náterové hmoty HEMPEL sú vyrábané a dodávané v takej forme, že za normálnych podmienok nie je
potrebné ich riediť, za predpokladu, že sú v správnom pomere zmiešané a rozmiešané.

Ak má byť náterová hmota nanesená v malej hrúbke náterového filmu, (napríklad ako “penetračný
náter”), a ak príliš zhustla, napr. pri chladnom počasí, potom do nej môžu byť pridané riedidlá
HEMPEL THINNER uvedené v údajovom liste, aby sa zabezpečila konzistencia lepšie vyhovujúca
nanášaniu.

Všeobecne platí, že riedenie musí byť minimálne, aby neutrpela kvalita náteru nadmerným riedením.
Pokiaľ je však aplikácia náterovej hmoty vykonávaná pri vysokých teplotách (vzduch a/alebo oceľ), a
aj keď je to mimo hodnôt (limitov) uvedených v údajových listoch výrobkov, môže byť riedenie
výnimočne nutné, aby sa zabránilo suchému streku a zlému formovaniu náterového filmu.
Riedidlá HEMPEL sú pripravené tak, aby pre určené spôsoby aplikácie napr. nanášanie štetcom,
striekaním a pod. zaručovali optimálne výsledky.

V niektorých prípadoch je možné pôvodné riedidlá HEMPEL nahradiť inými. Vzhľadom na to, že tieto
výrobky sú mimo našu kontrolu, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za dosiahnuté výsledky.
V každom prípade si preštudujte príslušný údajový list a ak sú k dispozícii, aj APLIKAČNÉ
INŠTRUKCIE. Pokiaľ zamýšľate používať riedidlá (THINNERS) na čistenie náradia, doporučujeme
prečítať si POZNÁMKY na ďalšej strane.

Oblasť použitia

08880 (25°C/77°F)
Riedidlo určené pre zvláštne účely vrchné nátery HEMPATHANE a emaily.

Segmenty

Priemysel