[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

O cookies
Pre optimalizáciu webovej stránky používame súbory cookies.
Prezeraním stránky alebo zatvorením tohoto okna súhlasíte s našou politikou používania týchto súborov.

Zavrieť

HEMPEL'S THINNER 08450

Opis

Náterové hmoty HEMPEL sú vyrábané a dodávané v takej forme, ze za normálnych podmienok nie je potrebné ich riedit, za predpokladu, ze sú v správnom pomere zmiesané a rozmiesané.

Ak má byt náterová hmota nanesená v malej hrúbke náterového filmu, (napríklad ako "penetracný náter"), a ak prílis zhustla, napr. pri chladnom pocasí, potom do nej môzu byt pridané riedidlá HEMPEL THINNER uvedené v údajovom liste, aby sa zabezpecila konzistencia lepsie vyhovujúca nanásaniu.

Vseobecne platí, ze riedenie musí byt minimálne, aby neutrpela kvalita náteru nadmerným riedením.

Pokial je vsak aplikácia náterovej hmoty vykonávaná pri vysokých teplotách (vzduch a/alebo ocel), a aj ked je to mimo hodnôt (limitov) uvedených v údajových listoch výrobkov, môze byt riedenie výnimocne nutné, aby sa zabránilo suchému streku a zlému formovaniu náterového filmu.

Riedidlá HEMPEL sú pripravené tak, aby pre urcené spôsoby aplikácie napr. nanásanie stetcom, striekaním a pod. zarucovali optimálne výsledky.

V niektorých prípadoch je mozné pôvodné riedidlá HEMPEL nahradit inými. Vzhladom na to, ze tieto výrobky sú mimo nasu kontrolu, nepreberáme ziadnu zodpovednost za dosiahnuté výsledky.

V kazdom prípade si prestudujte príslusný údajový list a ak sú k dispozícii, aj APLIKACNÉ INSTRUKCIE. Pokial zamýslate pouzívat riedidlá (THINNERS) na cistenie náradia, doporucujeme precítat si POZNÁMKY na dalsej strane.

Oblasť použitia

08450 (23°C/73°F)

Viacúcelové riedidlo pre akosti HEMPADUR.

Segmenty

Priemysel