[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPEL'S SILICONE ACRYLIC 56940

Opis

HEMPEL'S SILICONE ACRYLIC 56940 je tepelne odolná, akrylátom modifikovaná silikónová náterová hmota. Zasychá na vzduchu pri teplote okolia.

Oblasť použitia

Pre dlhodobú ochranu horúcich potrubí, výfukových potrubí, komínov a iných horúcich povrchov az do 200oC, pocas krátkej doby odoláva pôsobeniu teplôt do 300°C. Pri zahriatí nad 200°C na dlhsiu dobu sa môze objavit urcité vyblednutie (zmena farby), ktoré vsak neovplyvní ochranné vlastnosti výrobku. V koróznom prostredí vid PREDCHÁDZAJÚCI NÁTER uvedený na druhej strane.

Segmenty

Priemysel, Lode