[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPEL'S GALVOSIL 15840

Opis

HEMPEL’S GALVOSIL S 15840 je jednožková (S), rozpúšťadlová, modifikovaná anorganická zinksilikátová náterová hmota. Má obmedzenú odolnosť voči aromatickým rozpúšťadlám. Bez vrchného náteru je odolná do 400°C. Poskytuje lokálnu katodickú ochranu proti mechanickému poškodeniu.

Oblasť použitia

Ako viacúčelová antikorózna základná náterová hmota v bežnom náterovom systéme vystavená atmosferickému koróznemu prostrediu, bez silného mechanického namáhania.

Segmenty

Priemysel