[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPATHANE HS 5561B

Opis

HEMPATHANE HS 5561B je dvojzložková polyuretánová vrchná náterová hmota, vytvrdzujúca alifatickým izokyanátom, s dobrou stálosťou lesku a farebného odtieňa.

Oblasť použitia

Ako vrchný náter spĺňajúci požiadavky na nízky obsah VOC (prchavých organických látok) pre ochranu konštrukčnej ocele v koróznom prostredí.

Segmenty

Priemysel