[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPATEX ENAMEL 56360

Opis

HEMPATEX ENAMEL 56360 je fyzikálne zasychajúca vrchná náterová hmota na báze akrylátovej zivice, obsahujúcej nechlórované zmäkcovadlo pre dosiahnutie optimálneho lesku a farebnej stálosti. Náter je odolný voci slanej vode, postriekaniu alifatickými uhlovodíkmi a voci zivocísnym a rastlinným olejom.

Oblasť použitia

Ako vnútorný a vonkajsí vrchný náter v systémoch HEMPATEX v stredne az silne koróznom prostredí.

Segmenty

Priemysel, Lode