[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPALIN PRIMER HI-BUILD 13200

Opis

HEMPALIN PRIMER HI-BUILD 13200 is a quick-drying, urethane-modified alkyd primer.

Oblasť použitia

Ako viacúčelová základná náterová hmota pre systémy HEMPALIN na oceľové povrchy umiestnené v mierne až stredne koróznom prostredí.

Segmenty

Lode