[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempafire PRO 315 Fast Dry 43361

Opis

Hempafire PRO 315 Fast Dry 43361 je jednozložkový, rozpúšťadlový,napeňujúci náter pre pasívnu protipožiarnu ochranu konštrukčnej ocele pred celulózovým typom požiaru. Je vhodný pre aplikáciu v dielni aj na mieste montáže.

Oblasť použitia

1. Ako napeňujúci protipožiarny náter pre ochranu konštrukčnej ocele v interiéri a exteriéri, až do prostredia C4 (ISO12944-2).Vhodný pre otvorené nosníky, stĺpy a uzavreté profily.
2. Ako opravný náter na poškodené plochy čerstvo natreté hmotou Hempafire PRO 315 Fast Dry 43361.

Segmenty

Priemysel