[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPADUR ZINC 17360

Opis

HEMPADUR ZINC 17360 je dvojzložková epoxidová základná náterová hmota s vysokým obsahom zinku. Poskytuje katodickú ochranu v miestach mechanického poškodenia.

Oblasť použitia

Ako univerzálna vysokosušinová základná náterová hmota pre dlhodobú ochranu ocele v epoxidových náterových systémoch v stredne až silne koróznom prostredí.

Segmenty

Priemysel, Kontajnery, Lode