[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPADUR SEALER 05990

Opis

HEMPADUR SEALER 05990 je dvojzložkový epoxidový lak s nízkou viskozitou s dobrými penetračnými vlastnosťami.

Oblasť použitia

Náter je vhodný pre nasýtenie dobre ocitených betónových povrchov pred aplikáciou pigmentovaných náterových hmôt. Musí byt aplikovaný v takom mnozstve, aby bol povrch práve nasýtený. Povrch nesmie byt v ziadnom prípade lesklý.

Segmenty

Priemysel