[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA

Pre optimalizáciu webovej stránky používame súbory cookies.
Prezeraním stránky alebo zatvorením tohoto okna súhlasíte s našou politikou používania týchto súborov.

 

Ďakujeme, že ste navštívili tieto webové stránky (ďalej len „webové stránky“), ktoré pre vás vytvorila spoločnosť Hempel (Czech Republic), s.r.o. (ďalej len „spoločnosť Hempel“). Tieto pravidlá ochrany súkromia opisujú, ako zhromažďujeme, využívame a odovzdávame iným subjektom osobne identifikovateľné údaje, ktoré nám poskytnete, a to napríklad pri návšteve týchto webových stránok, ako zákazník alebo dodávateľ. Pokiaľ sa budete uchádzať o niektorú pracovnú pozíciu uverejnenú na webových stránkach, pri podávaní žiadosti nám tiež poskytnete niektoré svoje osobné údaje.

 

1. NAMI ZHROMAŽĎOVANÉ ÚDAJE

 

1.1 Spoločnosť Hempel zhromažďuje údaje o vašej osobe pri využívaní webových stránok alebo kontaktovaní našej spoločnosti – e-mailom, telefonicky, poštou či inak. Údaje zhromažďujeme najčastejšie z vami vyplňovaných on-line formulárov (napríklad formulár Kontaktujte nás), pokiaľ sa prihlásite na odber marketingových materiálov alebo spravodajcu, prípadne v podobe údajov, ktoré nám poskytnete pri kontakte, ktorý s vami ako potenciálnym zákazníkom či dodávateľom alebo kontaktnou osobou zákazníka či dodávateľa spoločnosť Hempel nadviaže.

 

1.2 Tieto údaje môžu zahŕňať vaše meno, adresu firmy, pracovnú pozíciu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, informácie o službách alebo produktoch, o ktoré nás vaša firma požiada alebo ktoré nám dodá. V prípade zákazníkov a dodávateľov bude spoločnosť Hempel tiež spracovávať relevantné fakturačné údaje (napríklad IČ DPH) a informácie o skôr realizovaných nákupoch/dodávkach.

 

1.3 Spoločnosť Hempel môže na zhromažďovanie údajov o vašej návšteve či návštevách webových stránok z vašej IP adresy používať súbory Cookie.

 

1.4 Spoločnosť Hempel môže zhromažďovať ďalšie údaje v období, keď bude s vami alebo firmou, pre ktorú pracujete, v obchodnom vzťahu a o prípadnom spracovaní osobných údajov vás môže ďalej informovať nad rámec týchto pravidiel ochrany súkromia.

 

2. SPÔSOB VYUŽÍVANIA ÚDAJOV

 

2.1 Spoločnosť Hempel využíva údaje zhromaždené prostredníctvom webových stránok na poskytovanie vami požadovaných služieb, napríklad zasielanie marketingových materiálov, spravodajcu alebo zodpovedanie otázok zadaných cez formulár Kontaktujte nás. Spoločnosť Hempel tiež využíva na zasielanie marketingových materiálov a spravodajcu osobné údaje získané z materiálov distribuovaných počas kampaní, veľtrhov alebo pokiaľ o tieto služby sami požiadate.

 

2.2 Spoločnosť Hempel využíva údaje o zákazníkoch alebo dodávateľoch a vás ako kontaktnej osobe s cieľom poskytovania produktov a služieb, ktoré si v spoločnosti Hempel vaša firma objednala alebo ktoré nám ako dodávateľ dodáte. Spoločnosť Hempel raz za čas tieto údaje, vrátane údajov o potenciálnych zákazníkoch, využije tiež na to, aby vám ponúkla iné produkty alebo služby, zaslala dotazník spokojnosti zákazníka alebo s vami či vašou firmou nadviazala nový obchodný vzťah.

 

2.3 Spoločnosť Hempel bude údaje zdieľať s relevantnými pobočkami skupiny Hempel na interné administratívne účely. Údaje sa odovzdajú inej pobočke napríklad vtedy, pokiaľ to bude nutné na výrobu alebo dodanie objednaných produktov a služieb, keď sa firma patriaca spoločnosti Hempel zaoberá marketingovou činnosťou v mene inej firmy spoločnosti Hempel a poskytuje podporné služby z interného IT zákazníckeho servisu spoločnosti Hempel.

 

2.4 Spoločnosť Hempel bude tiež sprístupňovať údaje externým subjektom, ak to bude účelné na poskytovanie konkrétnych služieb. Spravidla ide o prípad, keď sa externá agentúra v našom mene a v rámci poskytovania nevyhnutných IT služieb (napríklad hosting dát) stará o marketingovú činnosť alebo prieskumy spokojnosti zákazníkov alebo pokiaľ sa o dodávky stará externá prepravná firma.

 

2.5 Na vyššie uvedené účely je možné poskytovať údaje do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), kde nie je povinnosť zaistiť zodpovedajúcu úroveň ochrany vašich osobných údajov. Spoločnosť Hempel však uzavrela dohody so svojimi dcérskymi firmami alebo dodávateľmi mimo EHP, ktoré zaisťujú, že tieto subjekty budú s osobnými údajmi zaobchádzať podľa európskych pravidiel a zákonov na ochranu osobných údajov.

 

3. POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE

 

3.1 Spoločnosť Hempel zaznamenáva, akým spôsobom prechádzate tieto webové stránky, aby sa poučila zo spôsobu ich využívania. Zaznamenávané údaje slúžia výhradne na vylepšovanie obsahu a funkcií webových stránok. Spoločnosť Hempel ich získava pomocou súborov nazývaných cookie. Cookie je textový súbor zaslaný z našich webových stránok do vášho prehľadávača, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo zariadení používanom na prístup na internet. Súbory cookie majú najrôznejšie využitie, v zásade sa však používajú na ukladanie informácií o vašej aktivite na internete.

 

3.2 Okrem využívania vlastných súborov cookie spoločnosť Hempel spolupracuje s renomovanými firmami, ktoré pomáhajú analyzovať spôsob, akým sa webové stránky používajú, a optimalizovať ich tak, aby zaistili čo najlepší používateľský komfort. Na dosiahnutie tohto cieľa používa spoločnosť Hempel službu Google Analytics od firmy Google, Inc., ktorá pôsobí v USA. Google Analytics využíva súbory Cookie, aby pomohla spoločnosti Hempel analyzovať, ako používatelia používajú webové stránky. Firma Google tieto údaje použije na skúmanie spôsobu využívania webových stránok spoločnosti Hempel, tvorbu správ o aktivite na webových stránkach pre našu firmu a poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity na webových stránkach a využívania internetu. Zo služby Google Analytics sa je možné odhlásiť na odkaze http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

3.3 Po uplynutí stanoveného počtu mesiacov (nastavenia sa líšia) sa súbory cookie samy zmažú, pri opakovanej návšteve webových stránok sa však automaticky aktualizujú.

 

3.4 Kontrolu a mazanie súborov cookie vo vašom počítači je možné nastaviť v internetovom prehľadávači. Majte však na pamäti, že pokiaľ súbory cookie vo vašom prehľadávači zakážete, nebudete môcť využívať všetky funkcie webových stránok.

 

4. PRÁVNY ZÁKLAD NA VYUŽÍVANIE ÚDAJOV

 

4.1 Spoločnosť Hempel spracováva vaše osobné údaje s vaším súhlasom, ktorý ste poskytli pri prihlásení sa na odber marketingových materiálov a spravodajcu, obvykle v on-line formulári na našich webových stránkach alebo v materiáloch ku kampaniam. Svoj súhlas na zasielanie marketingových materiálov alebo spravodajcu môžete kedykoľvek odvolať. Spravidla je to možné vykonať pomocou

funkcie Odhlásiť, ktorú nájdete v päte marketingových e-mailov. Z odberu materiálov sa je možné tiež odhlásiť zaslaním e-mailu na adresu unsubscribe@hempel.com.

 

4.2 Ak je to povolené, spoločnosť Hempel tiež môže rozosielať marketingové materiály/prieskum spokojnosti zákazníkov alebo vás kontaktovať s cieľom nadviazania alebo pokračovania obchodného vzťahu s firmou, pre ktorú pracujete. Spoločnosť Hempel bude spracovávať vaše osobné údaje, pokiaľ to bude v jej oprávnenom záujme a vaše základné práva nebudú tomuto záujmu nadradené, napríklad pokiaľ ste kontaktnou osobou u existujúceho alebo potenciálneho zákazníka a budeme sa domnievať, že komunikácia s vami je relevantná pre firmu, v ktorej pracujete.

 

4.3 Spoločnosť Hempel spracováva vaše osobné údaje v prípade, že ste zákazníkom či dodávateľom a je nutné plniť zmluvu, ktorú s vami naša spoločnosť uzavrela. Ak ste kontaktnou osobou u nášho zákazníka alebo dodávateľa, spoločnosť Hempel bude spravidla tiež spracovávať vaše osobné údaje s cieľom plnenia príslušnej zmluvy. Spoločnosť Hempel nebude vyžadovať váš súhlas so spracovaním osobných údajov, ak budú nutné na udržiavanie vzťahu so zákazníkom. Naša spoločnosť sa nedomnieva, že by vás tento spôsob spracovania osobných údajov nejako znevýhodnil.

 

4.4 Aby sme vyhoveli zákonným požiadavkám týkajúcim sa daní, účtovnej legislatívy a iných predpisov, bude nutné spracovávať účtovné údaje, napríklad IČ DPH a informácie o skôr realizovaných nákupoch/dodávkach.

 

4.5 Ak budete naďalej využívať naše webové stránky, súhlasíte s používaním súborov cookie.

 

5. BEZPEČNOSŤ

 

5.1 Spoločnosť Hempel zaviedla zodpovedajúce organizačné a technické bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Osobné údaje uchovávame na serveroch, ktoré sa nachádzajú v zabezpečených podnikoch. Naše bezpečnostné opatrenia priebežne vyhodnocujeme. Vaše osobné údaje sú okrem iného chránené antivírusovým softvérom a firewallmi.

 

5.2 Prístup k vašim osobným údajom majú iba zamestnanci, ktorí s nimi potrebujú pracovať. Spoločnosť Hempel zaistí, aby prípadný poskytovateľ služieb – tretia strana – mal prístup k osobným údajom iba na základe záväzku prísneho utajenia týchto informácií.

 

5.3 Prenos údajov cez internet, bohužiaľ, nie je možné celkom zabezpečiť. Napriek tomu, že spoločnosť Hempel robí maximum na ochranu vašich osobných údajov po tom, ako ich dostane, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich osobných údajov prenášaných cez internet, napríklad prostredníctvom týchto webových stránok. Každý prenos osobných údajov je preto na vaše vlastné riziko.

 

6. ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

 

6.1 Spoločnosť Hempel môže poskytovať odkazy na iné webové stránky, o ktorých sa bude domnievať, že by vás mohli zaujímať. Upozorňujeme, že naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za obsah týchto iných stránok a ich pravidlá ochrany údajov, ktoré tam zadáte. Spoločnosť Hempel nabáda používateľov svojich stránok, aby si boli vedomí, kedy opúšťajú webové stránky spoločnosti Hempel, a prečítali si vyhlásenia o ochrane údajov prípadných iných stránok, ktoré zhromažďujú vaše osobné údaje.

 

7. VAŠE PRÁVA

 

7.1 Spoločnosť Hempel nebude zhromažďovať údaje vo svojich systémoch dlhšie, ako bude nutné na účely, na aké ich využíva.

 

7.2 Kedykoľvek ste oprávnení požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme, prípadne vyjadriť nesúhlas s ich spracovaním.

 

7.3 V prípade otázok týkajúcich sa ochrany súkromia alebo uplatnenia niektorého z vyššie uvedených práv sa na nás obráťte e-mailom: gdpr@hempel.com.

 

Alebo nám napíšte na poštovú adresu:

Hempel (Czech Republic) s.r.o.

Organizačná zložka zahraničnej osoby

Buzulucká 3

SK-960 01 Zvolen

SLOVAKIA

 

8. REVÍZIA PRAVIDIEL OCHRANY SÚKROMIA

 

8.1 Spoločnosť Hempel môže svoje pravidlá ochrany súkromia kedykoľvek aktualizovať. Každá nová verzia bude uverejnená na týchto webových stránkach.

 

>> Download in PDF