[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Kontajnery

Spoločnosť Hempel patrí medzi popredných svetových dodávateľov ochranných náterových hmôt pre kontajnery.

Keďže spoločnosť Hempel patrí medzi popredných svetových dodávateľov ochranných náterových hmôt pre kontajnery, naše náterové hmoty nájdete na všetkých typoch kontejnerov po celom svete. Chránia ich v drsných podmienkach a pred vplyvmi nešetrného zaobchádzania a prispievajú k predĺženiu intervalov údržby.

Okrem náterových hmôt pre nové kontajnery ponúkame tiež škálu náterov na opravy a údržbu a prostredníctvom úzkej spolupráce vám môžeme pomôcť usmerniť vaše aplikačné procesy alebo skrátiť intervaly údržby.

Pri náterových hmotách pre kontajnery neexistujú žiadne pevne stanovené parametre aplikácie, stále teda pracujeme na nových riešeniach, ktoré budú vyhovovať meniacim sa požiadavkám tohto odvetvia.

Napríklad EcoBoxcoat, vodou riediteľnú náterovú hmotu pre kontajnery sme uviedli na trh v roku 2010 a možno ju používať na existujúcich výrobných linkách s 3 – 4-minútovým cyklom, a to bez výrazných investícií do úpravy výrobnej linky.

My však nedodávame len náterové hmoty, ale poskytujeme aj odbornú technickú podporu. Naši odborní poradcovia sú pripravení poskytnúť vám odborné technické poradenstvo v priebehu celého procesu, od výberu správneho riešenia povrchovej úpravy až po zabezpečenie vedenia pre vás aj vašich pracovníkov priamo na mieste.
Viac informácií o našich produktoch a službách v oblasti kontajnerov nájdete na našej firemnej webovej stránke.

Kontakt

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte

Produkty